VÄNLIGEN NOTERA:

  • Anläggningen måste ha en satt tidszon under Systeminställningar -> Systeminformation.

  • Den nuvarande versionen är i betastadiet och har inte testats på stor skala. Vi kan inte garantera fullt pålitlig drift.

  • Den nuvarande versionen är helt molnbaserad, detta innebär att den EnergyHub som finns på anläggningen måste vara internetansluten för att schemaläggningsfunktionen ska fungera. Om inte, så kommer inga scheduleringsevent att appliceras.


Aktivering och att skapa ett default-schemaSchemaläggningssidan kan nås genom att gå in på Systeminställningar -> Systemkonfiguration och klicka på knappen

SchedulingBETA under Driftinställningar.När schemaläggningssidan öppnas för första gången kommer användaren att bli tillfrågad att använda sina nuvarande driftinställningar som default-schema. Default-schemat innehåller de driftinställningar som kommer att köras på anläggningen när inga schemaevent är aktiva.Efter att användaren har tryckt på Use current operation settings as default schedule-knappen så kommer de att se schemaläggningssidan. I exemplet ovan kan man se att inga schemaevent finns tillagda i Events-listan och Calendar view.Användaren kan modifiera default-schemat genom att trycka på Edit default schedule-knappen. Både default-schemat och schemaevent använder sig av den vanliga konfigurationsrutan för driftinställningar. För mer information gällande hur man sätter driftinställningar, vänligen se sidan Hur konfigurerar jag mitt batteri? När användaren är nöjd med sitt default-schema sparar man det genom att trycka på Store-knappen. Notera: Skulle man ändra på sitt default-schema medans det är aktivt kommer inte detta att automatiskt appliceras på EnergyHub innan det aktiveras efter nästa event. Vill man att det ska ändras direkt kan man överskrida sin konfiguration enligt guide under Överskridning av scheman på denna sida.
Hur man lägger till schemaeventFör att lägga till nya schemaevent trycken man på den gröna plusknappen uppe till höger på schemaläggningssidan.


Efter att man tryckt på schemaläggningsknappen kommer en ny ruta att öppnas upp. Rutan innehåller schemadata och driftinställningarna för det nya schemaeventet. Användaren kan fylla i en sammanfattning och beskrivning för eventet, samt tidsintervallet inom vilket det ska vara aktivt.


Tidsintervallet specificeras genom att ange en start- och sluttid, samt för vilka dagar som eventet ska vara aktivt. Notera att skulle exempelvis ett event skapas som är aktivt mellan från 18:00 till 06:00 på alla måndagar, så börjar det måndag klockan 18:00 och slutar tisdag klockan 06:00.


Scrollar man ner på sidan så kommer man att se och ändra driftinställningarna för eventet. När användaren är nöjd med sitt schemaevent så sparar man det genom att trycka på Store-knappen.
Efter att användaren har skapat ett event så kommer det visas i Events-listan samt Calendar view, i exemplet ovan har två event skapats.

Användaren kan ändra eller ta bort event genom att trycka på pen- respektive minusknappen. Notera: Om man tar bort ett event som för närvarande körs så kommer inte systemet automatiskt att återgå till default-schemat innan nästa event tar slut. Om man är mitt i ett event och ändrar inställningarna så kommer dessa inte heller ändras innan eventet slår in nästa gång. Vill man göra något av dessa måste man överskrida det nuvarande eventet enligt instruktioner nedan.Överskridning av schemanIbland vill kanske en användare överskrida ett schemaevent, exempelvis om man vill ladda sin elbil under dagen då man har ett event som begränsar importen från nätet. Detta kan göras genom att gå in på den vanliga Systemkonfigurations-sidan. Fyller man i en driftinställning och trycker på Uppdatera så kommer den inställningen att vara aktiv tills dess att det nuvarande eventet slutar, eller om man för närvarande använder default-schemat tills dess att nästa event börjar.