Ändrad den Thu, 12 Oct 2023 vid 04:14 PM

Hur kan jag bygga ut ESS-systemet och vilka begränsningar finns?

Svar:

ESS-systemet går att bygga i etapper där det minsta antalet batterimoduler är 2 st i en stack som i ett senare skede kan utökas till 3, 4 och 5 moduler i en stack. Detta innebär att det går att gå från en lagringskapacitet på 7,1 kWh upp till 14,2 kWh. Även i- och urladdningseffekten är skalbar och detta styrs av hur många ESO:er som sitter monterade i ESS Power Case. Med 1 ESO och 2 batterimoduler är den maximala effekten 2 kW medan den med 2 ESO:er och 5 batterimoduler är 10 kW. 


Värt att notera är att om ett äldre batteri expanderas med en ny battericell så kommer det äldre batteriets degraderade kapacitet även begränsa den nya battericellens kapacitet.

Exempel:

Du köper ett ESS-system med två batterimoduler ett år och två år senare vill du utöka systemet med ytterligare två batterimoduler. Kapaciteten i de två ursprungliga batterimodulerna som har kört i två år kommer då ha sjunkit. Detta denna begränsning kommer då omfatta hela systemet inklusive de två nya modulerna. 


Vår rekommendation är därför att inte expandera ett batteri som är äldre än 2 år utan att då istället addera ett nytt batteristack anslutet till samma likströmsnät.


Vi vill ständigt förbättra innehållet i Kunskapsdatabasen och uppskattar därför om du lämnar feedback på våra artiklar. Finns all information du behöver, är det något som borde förtydligas eller saknas information som skulle underlätta installation eller användning av Ferroamp-systemet i allmänhet?  Feedback lämnar du genom att svara på om artikeln var till hjälp nedan.


Om du behöver komma i kontakt med Ferroamp för teknisk support eller frågor om systemet gör du detta genom att skapa ett ärende här.


 

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov