ESS Power Case är tänkt att kunna ersätta den mindre DC-distributionen i fastigheter där ett ESS-batteri ska installeras. ESS Power Case är inte tänkt att anslutas i en DC-distribution, dessa kompletterar istället varandra i olika användningsfall.


Exempel jag vill ansluta 4 SSO:er i mitt hus och ett ESS-batteri, hur ska jag tänka då?

Då är vår rekommendation att du köper en DC-distribution för 5 SSO:er där du ansluter 4 SSO:er på plats 1-4 och ESS Power Case inkl batterier i den 5:e lediga platsen.