Det är inget krav att batteriet förankras direkt i golvet. Däremot rekommenderas att man förankrar i någon form av grundplatta för att sprida vikt och säkerställa att det inte välter. Om batteriet står i en källare bör det skyddas mot mindre översvämning.