För att garantin ska gälla kräver Ferroamp att batteriet installeras enligt de krav som anges i manual och datablad. För övriga bestämmelser och krav, kontrollera lokala brandskyddsföreskrifter och kontrollera med ditt försäkringsbolag vilka regler som gäller vid installation av batterier.