Möjligheten att exportera data från "Energy Counters" har tillfälligt inaktiverats på grund av uppdateringar av bakomliggande system. Detta är en tillfällig ändring och vårt mål är att så snart som möjligt återställa denna funktion.

Under tiden har vi en alternativ lösning som går till enligt flöjande: 

1. Gå till energivyn och välj önskad tidsperiod. 

2. Klicka på ikonen för att exportera data enligt bilden nedan. 

3. Kopiera all data som nu presenteras genom att markera ett värde och sedan klicka på Ctrl + a.

4. Klistra in data i valfritt datahanteringsprogram.