Varför går det inte att exportera data från Energiräknare?

Ändrad den Wed, 23 Nov 2022 vid 01:40 PM

Möjligheten att exportera data från "Energy Counters" har tillfälligt inaktiverats på grund av uppdateringar av bakomliggande system. Detta är en tillfällig ändring och vårt mål är att så snart som möjligt återställa denna funktion.

Under tiden har vi en alternativ lösning som går till enligt flöjande: 

1. Gå till energivyn och välj önskad tidsperiod. 

2. Klicka på ikonen för att exportera data enligt bilden nedan. 

3. Kopiera all data som nu presenteras genom att markera ett värde och sedan klicka på Ctrl + a.

4. Klistra in data i valfritt datahanteringsprogram.  


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och strävar efter att uppdatera artikeln