Introduktion


Ferroamp strävar efter att kontinuerligt förbättra systemets prestanda och funktionalitet i EnergyHub-systemet för att öka de värden och fördelar som systemet skapar för våra kunder.


Påverkade produkter:


Alla produkter producerade från Juni 2022 kommer ha mjukvara 4.0.2 installerat och det gäller följande produkter:


 • PH00177 EnergyHub Wall 7 kW                        
 • PH00205 EnergyHub Wall 14 kW
 • PH01106 EnergyHub Wall 21 kW 
 • PH01105 EnergyHub Wall 28 kW      
 • PH00798 EnergyHub XL 21 kW modul                 
 • PH00030 EnergyHub XL 28 kW modul                 
 • PH00413 Display 19”                           


Mjukvara 4.0.2 kommer att börja rullas ut på redan installerade system under sommaren 2022.


Ändringar


Hela EnergyHub-systemet


 • Lade till nya funktioner för elnätsskydd
 • Ny felkodshantering och felloggning
 • Lade till nya metoder för tidssynkronisering och nätverkskonfiguration


Elbilsladdning


Solar String Optimizers (SSO:er)


Energy Storage Optimizers (ESO:er)


Den här versionen förbättrar driftsättningen av batterisystemet Energy Storage Stack (ESS).


Mätning och kommunikation

 • Ny logik i att aggregera och rapportera energiräknare till eCloud
 • Detta inkluderar offlinebuffring av energiräknare. Om en EnergyHub går offline kommer energivärdena att lagras och sedan synkroniseras tillbaka till eCloud så fort den kommer tillbaka online igen
 • Ökad stabilitet och robusthet. Energiräknare kommer inte att minska från denna mjukvaruversion och framåt.
  • Om det till exempel finns en fördröjning i detekteringen av SSO:er kommer energivärdena att rapporteras som det tidigare värdet tills antingen alla SSO:er detekteras eller att den nya summan av alla detekterade SSO:er är större än det tidigare värdet