Skatteverket har i en ny vägledning klargjort att man godkänner avdrag (50%) för lastbalanserare i samband med installation av laddningspunkt. 


Avdraget gäller utrustning som innehåller lastbalanserare även om det finns andra funktioner i produkten. 


Ferroamps EnergyHub möter dessa krav med lastbalansering via OCPP och framtidssäkrar därmed fastighetens elanvändning med sin unika kombination av effektkontroll och produktion. 


Det åligger installatör att tillse att skattemyndighetens specifika krav angående omfattning och övriga villkor uppfylls. 


För mer information, läs här.