Introduktion


Ferroamp strävar efter att kontinuerligt förbättra systemets prestanda och funktionalitet i EnergyHub-systemet för att öka de värden och fördelar som systemet skapar för våra kunder.


Påverkade produkter:


Alla produkter producerade från September 2022 kommer ha mjukvara 5.0.3 installerat och det gäller följande produkter:


 • PH00177 EnergyHub Wall 7 kW                        
 • PH00205 EnergyHub Wall 14 kW
 • PH01106 EnergyHub Wall 21 kW 
 • PH01105 EnergyHub Wall 28 kW      
 • PH00798 EnergyHub XL 21 kW modul                 
 • PH00030 EnergyHub XL 28 kW modul                 
 • PH00413 Display 19”                           


Mjukvara 5.0.3 kommer att börja rullas ut på redan installerade system under sommaren 2022.


Ändringar


Generella ändringarElbilsladdningSolar String Optimizers (SSO:er)


 • Säkerhetsfunktionen i SSO:n har reviderats för att vara mer stabil under toppförhållanden (hög solinstrålning). Detta löser tidigare problem där SSOer stängde av istället för att reglera solcellsproduktionen.


Energy Storage Optimizers (ESO:er)


 • I tidigare EhubOS-versioner var det ett problem där SOC-värden rapporterades som MAX INT till EnergyCloud och felaktiga spikar sågs i EnergyCloud-batterigrafen. Detta är nu fixat.


Mätning och kommunikation

 • Den här releasen innehåller nya funktioner för att kommunicera med Ferroamp EnergyCloud på ett mer skalbart sätt.
 • I tidigare EhubOS-versioner var det ett problem med modbus API. Detta är nu fixat.