Vad betyder stöd/flex/balanstjänster?

Ändrad den Thu, 03 Nov 2022 vid 05:02 PM

Svar:

Flextjänster, balanstjänster eller stödtjänster som är det officiella namnet är tjänster som handlas på balansmarknaden för elnätet. Dessa upphandlas av TSO:n (Transmission System Operator), i Sverige är detta Svenska Kraftnät. 


En stor del av Svenska Kraftnäts uppdrag är att säkerställa att frekvensen på elnätet alltid ligger på 50Hz. Vid hastiga förändringar i produktionen eller konsumtionen på elnätet finns därför ett behov av snabbt kunna justera både produktionen och konsumtionen för att säkerställa balansen i elnätet. 


Svenska Kraftnät har upprättat ett flertal marknader för stödtjänster som företag och privatpersoner kan delta på. 

Dessa omfattar både upp- och nedreglering där kraven skiljer sig mellan de olika marknaderna med avseenden på hur mycket effekt som ska kunna tillföras/begränsas, hur snabbt tjänsten ska kunna aktiveras samt under hur lång tid som effekten ska tillföras elnätet eller som effektuttaget från elnätet ska begränsas. Du kan läsa mer om det olika frekvensmarknaderna här.


 

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och strävar efter att uppdatera artikeln