Vad är microgrid och DC-nanogrid och hur fungerar det?

Ändrad den Wed, 23 Nov 2022 vid 11:04 AM

Svar:

Microgrid och DC-nanogrid är namn som har förekommit och förekommer för Ferroamps likströmsnät som vi bygger vid varje EnergyHub-installation. 


DC-nanogrid  genereras av EnergyHub:en som vid uppstart laddar upp DC-nätet till en spänning på 760 V (+/- 380 V) som är EnergyHub-systemets spänning när systemet är i körläge. När spänningen på DC-nätet laddas upp startar SSO:er (Solsträngsoptimerare) och ESO:er (Energy Storage Optimizer) upp och aktiverar därmed solelsproduktion och batteriet.


Komponenterna i DC-nanogrid kommunicerar sedan med varandra både genom PLC (Power Line Communication) samt genom spänningsnivån i nätet, även kallat Droop Control. 


PLC nyttjar vi för att skicka data till komponenterna och själva styrningen av systemet styrs sedan med hjälp av spänningsnivå baserat på hur vi har konfigurerat systemet i EnergyCloud. 


Exempel:

Om vi har konfigurerat att batteriet ska laddas när vi börjar exportera solel till elnätet så sker följande när vår solproduktion överstiger fastighetens förbrukning: 

  • EnergyHub:en mäter med strömtransformatorerna att fastigheten börjar exportera el över huvudsäkringen
  • EnergyHub:en höjer spänningen i DC-nätet över 760 V
  • ESO:n reagerar på att spänningen stiger genom att starta laddning av batteri och därmed dra ström från DC-nätet för att på så sätt återigen sänka spänningen till 760 V.  


Om vi har konfigurerat att batteriet ska laddas ur när vi börjar importera el från elnätet så sker följande när vår fastighets förbrukning överstiger solproduktion

  • EnergyHub:en mäter med strömtransformatorerna att fastigheten börjar importera el över huvudsäkringen
  • EnergyHub:en sänker spänningen i DC-nätet under 760 V
  • ESO:n reagerar på att spänningen sjunker genom att starta en urladdning av batteri och därmed tillföra ström till DC-nätet för att på så sätt återigen höja spänningen till 760 V. 

Om våra solpaneler producerar mer effekt än vad EnergyHub:en klarar att omvandla till AC så sker följande:

  • Spänningen på DC-nätet stiger över 760 V
  • SSO:erna reagerar på att spänningen stiger genom att försöka sänka produktionen för att på så sätt återigen sänka spänningen till 760 V 

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och strävar efter att uppdatera artikeln