När gäller inte garantin?

Ändrad den Thu, 03 Nov 2022 vid 05:08 PM

Svar:

Garantin gäller inte i följande fall: 

  • om instruktionerna i bruksanvisningen inte följs eller reparation utförs av någon som inte är anvisad av Ferroamp
  • om ändringar av den ursprungliga konstruktionen görs
  • om skada uppstår till följd av elektrisk överbelastning
  • om skada tillfogas genom felaktig installation, underhåll eller olämpligt handhavande
  • om skada orsakas på grund av vatten 
  • om produkten används under andra förutsättningar än de som anges i bruksanvisning, produktblad osv. eller annars på något annat sätt än vad som kan betraktas som normalt användande av den
  • om produkten inte är eller har varit ansluten till internet och Ferroamps server
  • om produkten skadas på grund av blixtnedslag eller andra händelser som ligger utom Ferroamps kontroll (force majeure

 

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och strävar efter att uppdatera artikeln