Ändrad den Fri, 03 Feb 2023 vid 10:23 AM

Vad innebär Self Consumption och hur ska jag tänka när jag ställer in de olika parametrarna?

Svar:

Self Consumption används för att nyttja batteriet till att öka egenanvädningen av egenproducerad solel. I detta driftläge tillåter systemet endast att batteriet laddas med el som produceras genom SSO:erna (Solsträngsoptimerarna) i systemet. Se exempel nedan för en guide i hur du ställer in driftläget Self Consumption.


Exempel:

När du är inne i Systemkonfiguration i EnergyCloud följer du dessa steg: 


 1. Välj Self Consumption i rullgardinsmenyn under Driftsinställningar längst upp i det vänstra fönstret
 2. Välj de batteriinställningar som är rekommenderade för ditt batteri i Batteri Wizzard
 3. Sätt Import-tröskelvärde och Export-tröskelvärde.

  Import-tröskelvärde hur mycket effekt fastigheten får importera/köpa från elnätet innan batteriet ska börja ladda ur.

  - Export-tröskelvärde anger hur mycket anläggningen får exportera/sälja till elnätet innan batteriet börjar ladda .

 4. Med inställningarna ovan kommer systemet:

  1.  Sträva efter att inte exportera el till elnätet eftersom att vi har satt Export-tröskelvärdet till 0 W. All överskottsel kommer istället prioriteras till att ladda batteriet tills att det är fulladdat.

  2. Tillåta att det importeras upp till 2kW från elnätet eftersom vi har satt Import-tröskelvärdet till 2000 W. Om importen från nätet går över 2 kW kommer batteriet att laddas ur för att täcka upp för detta. Det innebär att om överskottsproduktionen är 3kW så kommer batteriet laddas med 3kW. Om importen från elnätet är 5kW så kommer batteriet laddas ur med 3kW.
NOTERA! Systemet kommer exportera el till nätet om överskottsproduktionen överstiger batteriets Laddningseffekt-referens och det kommer även exporteras el till nätet när batteriet är fulladdat.

NOTERA! Om solelen inte produceras i Ferroamp-anläggningen och enbart laddning med solel önskas och kan driftläget sättas till Peak Shaving med Laddnings-tröskelvärde och 0kW. Detta innebär då att batteriet kommer laddas när el börjar exporteras från fastigheten. 

NOTERA! Säkerställ att rätt batteri är valt i Batteri Wizard. Batteriet kommer aldrig kunna ladda eller ladda ur med högre effekt än det är specificerat för men om Urladdningseffekt-referens och Laddningseffekt-referens är satta till lägre värden så kommer detta begränsa batteriet.

REKOMMENDATION: För att maximera egenanvädningen kan både Import-tröskelvärde och Export-tröskelvärde sättas till 0 kW. Detta innebär att batteriet laddas vid överskott och laddas ur direkt när den egenproducerade elen inte täcker behovet från övrig konsumtion.


Lär dig mer:

Se en full genomgång av Systemkonfiguration i EnergyCloud i videon nedan.


Vi vill ständigt förbättra innehållet i Kunskapsdatabasen och uppskattar därför om du lämnar feedback på våra artiklar. Finns all information du behöver, är det något som borde förtydligas eller saknas information som skulle underlätta installation eller användning av Ferroamp-systemet i allmänhet?  Feedback lämnar du genom att svara på om artikeln var till hjälp nedan.


Om du behöver komma i kontakt med Ferroamp för teknisk support eller frågor om systemet gör du detta genom att skapa ett ärende här.


 

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov