Ändrad den Mon, 12 Dec 2022 vid 03:36 PM

Vad innebär Peak Shaving och hur ska jag tänka när jag ställer in de olika parametrarna?

Svar:

Peak Shaving används för att nyttja batteriet till att jämna ut effektuttaget från elnätet genom att kapa effekttoppar i förbrukningen. I detta driftläge tillåter systemet att batteriet laddas både med el som produceras genom SSO:erna (Solsträngsoptimerarna) i systemet samt genom att ladda direkt från elnätet. Vi ställer här in tröskelvärden som bestämmer under vilket effektuttag från elnätet batteriet tillåts att laddas samt över vilket effektuttag från elnätet som batteriet tillåts att laddas ur.

Genom att kapa effekttoppar kan vi möjliggöra sänkning eller undvika höjning av huvudsäkringsnivån. För kunder med effektabonnemang möjliggör detta sänkning av effekttariffen som baseras på det högsta effektuttaget varje månad. 

Se exempel nedan för en guide i hur du ställer in driftläget Peak Shaving.


Exempel:

 1. Välj Peak Shaving i rullgardinsmenyn längst upp i det vänstra fönstret.
 2. Välj de batteriinställningar som är rekommenderade för ditt batteri i Batteri Wizzard
 3. . Sätt Urladdnings-tröskelvärde och Laddnings-tröskelvärde

  - Urladdnings-tröskelvärde anger över vilket effektuttag från elnätet som batteriet ska börja ladda ur.

  - Laddnings-tröskelvärde anger under vilket effektuttag från elnätet som batteriet ska börja ladda


 4. Med inställningarna ovan kommer batteriet laddas ur när effektuttaget från elnätet överstiger 8kW och laddas när effektuttaget understiger 4kW.

Detta innebär att om effektuttaget är 10 kW så kommer batteriet laddas ur med 2kW (10kW - 8kW = 2kW). 

Det innebär också att om effektuttaget är 1kW kommer batteriet laddas med 3kW (4kW - 1kW = 3kW).


NOTERA! Säkerställ att rätt batteri är valt i Batteri Wizard. Batteriet kommer aldrig kunna ladda eller ladda ur med högre effekt än det är specificerat för men om Urladdningseffekt-referens och Laddningseffekt-referens är satta till lägre värden så kommer detta begränsa batteriet.

 

REKOMMENDATION: Titta på historiska effektdata i Effektvyn när du ställer in tröskelvärdena för att optimera batterianvändningen.  

Laddnings-tröskelvärdet bör sättas så att batteriet tillåts att laddas upp regelbundet d.v.s. sätt värdet så att det finns ett antal timmar under dygnet då effektuttaget är lägre. 

Urladdnings-tröskelvärdet bör sättas så att batteriets maxeffekt (kW) klarar av att kapa topparna samt så att vi har tillräcklig mängd energi (kWh) tillgänglig i vårt batteri för att kapa hel toppen.


EXEMPEL:

 • Vi har ett batteri med en lagringskapacitet 10 kWh och en maxeffekt på 4kW  
 • Vi har en basförbrukning på runt 6 kW men under 3 timmar varje dag stiger förbrukningen till 13 kW. Detta motsvarar ca 19 A per fas och gör att vi skulle behöva en säkringsnivå på 20A
 • För att säkerställa att batteriet tillåts ladda så sätter vi Laddnings-tröskelvärdet till 8 kW
 • För att kunna ligga kvar på en 16 A-säkring sätter vi Urladdnings-tröskelvärdet till 10 kW. Vi kommer då kapa 3 kW (3kW<4kW) under 3 timmar vilket motsvarar en energimängd på 9 kWh (9kWh<10 kWh). 
 • Vår effekttopp är nu 10 kW vilket motsvarar ca 15 A per fas.

Lär dig mer:

Se en full genomgång av Systemkonfiguration i EnergyCloud i videon nedan. 

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov