Ändrad den Fri, 03 Feb 2023 vid 10:25 AM

Vad innebär schemaläggning och hur använder jag schemaläggningsfunktionen?

Svar:

Schemaläggning ger dig möjlighet att ställa in systemet så att olika driftsinställningar tillämpas vid olika tider och på olika dagar under veckan. Vi kan till exempel ställa in systemet på att köra ett driftläge nattetid och ett annat under dagtid, måndag till fredag, för att sedan köra ytterligare ett driftläge under helgen. 


Vanligt förekommande är att t.ex. schemalägga så att batteri och elbil laddar upp nattetid när övrigförbrukning är låg och elpriserna generellt är lägre. Under dagen kan det sen t.ex. vara schemalagt att batteriet tillåts att ladda med solel vid överproduktion samtidigt som vi fokuserar på att systemet ska täcka så mycket förbrukning som möjligt. 

Se exempel nedan för en guide till hur du kan schemalägga ditt EnergyHub-system. Exempel:

 1.  För att göra en schemaläggning börjar du med att klicka på SCHEDULING längst ner i det vänstra fönstret.
 2. Klicka sedan på USE CURRENT OPERATION SETTINGS AS DEAFULTNOTERA! Detta innebär att de ursprungliga driftsinställningarna kommer köra som grundinställningar. Det innebär alltså att driftinställningarna som visas när du går in i Systemkonfiguration kommer köra om inget annat är schemalagt. För att ändra grundinställningar, klicka på den gröna knappen EDIT DEFAULT SCHEDULE 
 3. För att nu göra din första schemaläggning så klickar du på den gröna plussymbolen längst upp i högra hörnet. Det öppnas nu upp ett upp ett schemaläggningsfönster.
 4.  Vi skapar nu ett schemaläggningsevent. I detta exempel schemalägger vi att batteriet ska laddas med 4kW nattetid mellan klockan 00:00 och 04:30, måndag till fredag.
  1.  Först anger du ett ett namn samt en beskrivning av schemaläggningen. 
  2. Ställ sedan in ett tidsintervall med klockslag då schemaläggningen ska börja och sluta.
  3. Klicka sedan i vilka dagar du önskar att schemaläggningen ska vara aktiv. 
  4. Scrolla sedan ner och välj driftläge. I detta fall väljer vi driftläge Default och ställer in att batteriet ska laddas med 4kW
  5. När du är nöjd med din inställningar trycker du på STORE längst ner i högra hörnet för att spara               schemaläggningen. 
 5. Du kommer nu se att det har dykt upp en schemaläggning i kalendervyn. I nuläget kommer anläggningen ladda batteriet nattetid och under dygnets övriga timmar kommer den köra EnergyHub-systemets grundinställningar som vi gick igenom tidigare 
 6. Under dygnets övriga timmar vill du nu schemalägga att anläggningen ska kapa effekttoppar timmar samt begränsa laddningen av elbil om effektuttaget från nätet överstiger 8kW, måndag till fredag och klickar då återigen på den gröna plussymbolen längst upp till höger och öppnar upp ett nytt schemaläggningsfönster. 
 7. Tillvägagångssättet är detsamma som vid tidigare
  1. Du ställer in önskat tidsintervall och önskade dagar men väljer i stället driftläget Peak Shaving.
  2. Du ställer in önskade parametrar för Urladdnings-tröskelvärde och Laddnings-tröskelvärde.                              Urladdningströskelvärdet sätts här till 8000 W d.v.s. 8kW.
  3. Sedan klickar du på knappen och aktiverar Begränsa Import
  4. När du är nöjd så klickar du på STORE för att spara schemaläggningen
 8. Vi kommer nu se att det har lagts till ytterligare en schemaläggning i kalendervyn. Anläggningen kommer nu ladda batteriet mellan 00:00 och 04:30 och kommer köra Peak Shaving mellan 04:30 och 00:00. Under helgen kommer anläggningen sedan köra grundinställningarna. 

Lär dig mer:

Se en full genomgång av Systemkonfiguration i EnergyCloud i videon nedan.


Vi vill ständigt förbättra innehållet i Kunskapsdatabasen och uppskattar därför om du lämnar feedback på våra artiklar. Finns all information du behöver, är det något som borde förtydligas eller saknas information som skulle underlätta installation eller användning av Ferroamp-systemet i allmänhet?  Feedback lämnar du genom att svara på om artikeln var till hjälp nedan.


Om du behöver komma i kontakt med Ferroamp för teknisk support eller frågor om systemet gör du detta genom att skapa ett ärende här.


 

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov