Vad är begränsa export och hur kan jag använda exportbegränsning?

Ändrad den Mon, 05 Dec 2022 vid 03:13 PM

Svar:

Begränsa export är precis som det låter en funktion som möjliggör begränsning av en fastighets export av el till elnätet. Den kan till exempel användas för att säkerställa att vi inte exporterar mer el till nätet än vad huvudsäkringen klarar och kan även användas i t.ex. PowerShare-installationer för att stoppa i stort sett all export över en eller flera nätanslutningar och istället fokusera exporten till andra nätanslutningar. 


Exempel:


  • Knappen för att Begränsa Export används för att begränsa exporten av egenproducerad el till elnätet. Systemet kommer då begränsa produktionen för att inte exportera el när effektuttaget från nätet är under Export-tröskelvärdet. Nedan ser du på hur systemet beter sig vid olika Export-tröskelvärden
    • Export-tröskelvärde = 0 W: EnergyHub:en kommer sträva efter att inte producera mer solel än vad som förbrukas i fastigheten
    • Export-tröskelvärde = - 20000 W: EnergyHub:en kommer sträva efter att inte exportera mer än 20 kW till elnätet
    • Export-tröskelvärde 20000 W: EneryHub:en kommer enbart producera solel när effektuttaget från nätet är över 20 kW


  • För att aktivera import- eller exportbegränsning, tryck på knappen till vänster om texten så att symbolen blir grön. (Grön = På, Grå = Av). Tryck sedan på uppdatera. 

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och strävar efter att uppdatera artikeln