Vad visar dygnsprofilen?

Ändrad den Mon, 05 Dec 2022 vid 03:57 PM


Dygnsprofilen är en analys som summerar data över en längre tidsperiod och presenterar hur medel-förbrukningen under dygn ser ut i anläggningen. Den beräknar även den avvikelse som skett under tidsperioden, den kan antigen visas som STD eller Max Min

  • STD - är den beräknade standardavvikelsen som är under tidsperioden.
  • Max Min – visar de absoluta maximala och minimala värdena som uppträtt under tidsperioden.


Dygnsprofilen är även beräknat per 3-fas, det vill säga att den anger det total värdet av effekt som flödat för alla tre faserna.


Dygnprofilens visar skillnaden för hur det ser ut under Helger och Vardagar. Man kan i nedan exempel se hur förbrukningen av energi är främst högst mellan 8-17 både vardagar och helger. Det absolut största värdet sker under timme 9.Förutom dygnprofilen för tre-fas för Helger och Vardagar finns det även per fas för helger respektive vardagar, dessa har valts att inte visas här. Det finns också en graf som heter Medeleffekt per timme som visar hur många timmar under tidsperioden en viss medeleffekt har förbrukas.


Längst ner i Dygnsprofilen finner man en summering av de 10 största värdena som uppmätts under tidsperioden. Det finns en summering för trefas, och en summering för respektive fas. Nedan ser vi en summering för trefas. Man kan välja att klicka på en rad i denna summering och det kommer då att visas en dialog med strömmarna för denna timme.Nedan visas den graf som visades när valet att klicka på den rad som visade den högsta medeleffekt i summeringen ovan. Vi ser här den total elnätsström som varade under timmen då den högsta medel-förbrukningen inträffade.


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och strävar efter att uppdatera artikeln