Ändrad den Tue, 29 Aug 2023 vid 01:57 PM

Finns det ett krav på att funktionsjorda solpanelerna?

Svar:


Det finns idag inte något generellt krav på att funktionsjorda solpanelerna. Det är dock möjligt och ibland krav att funktionsjorda solpanelerna om tillverkaren av panelerna kräver detta. 


För att först reda ut begreppen runt jordning, så gäller följande utdraget från elsäkerhetsverkets hemsida:


Klass I – Elmateriel av klass I innebär att skyddet mot elchock inte är baserat enbart på den grundläggande isoleringen, utan i vilken ytterligare en säkerhetsåtgärd vidtagits genom att ansluta utsatta berörbara ledande delar till jord.


Klass II – Elmateriel av klass II innebär att skyddet mot elchock är baserat enbart på den grundläggande isoleringen och en ytterligare säkerhetsåtgärd, såsom dubbel isolering eller förstärkt isolering.


Några ord & uttryck som man bör hålla koll på är:  • Funktionell jord (F-jord): Jordning för att öka/säkra funktionen. På engelska kallas detta ofta Functional Earth (FE)
  • PE – Skyddsjord. Ska vara en grön-gul ledare. På engelska kallas detta ofta: Protective earth (PE)
  • Vagabonderande strömmar – En oönskad ström som uppstår mellan olika potentialer där returströmmen inte följer de metalliska ledare som är avsedda för returkretsen. Till exempel mellan två jordningspunkter eller ett vattenrör och ett jordspett.
  • PUS – Potentialutjämningsskena. Betyder oftast potentialutjämning, vilket är en samlingsbeteckning för skyddsutjämning och funktionsutjämning. En byggnad kan ha flera skenor för potentialutjämning, så kallade PUS-skenor. I varje byggnad får det endast finnas en huvudjordstång, och denna ska vara tydligt märkt.


Olika typer av jord


Som vi beskriver ovan finns det olika sätt att jorda på. Dessa beskrivs med några olika symboler som ses nedan.Något som är viktigt att tänka på är att all jord är lika. Men jord kan vara olika skyddsklasser på. Skyddsjord (PE) och Funktionell jord tjänar olika syftet. Funktionell jord får matas från skyddsjord. Men skyddsjord får inte matas ifrån funktionsjord.


Vad innebär detta för Ferroamp systemet?


Alla ferroamps produkter ska alltid skyddsjordas med PE-ledare. EnergyHub får skyddsjord från elnätet, DC-nätet inklusive SSO:er och batterier får sin skyddsjord från EnergyHuben i sin tur.


Så angående om man ska funktionsjorda solpanelerna har man här några olika alternativ:


Din egen lokala jordpunkt


En separat jordpunkt kan upprättas, med hjälp av en järnspett eller genom att gräva ner en metallskiva i marken. Jordpunkten i marken kopplas sedan ihop med funktionsjorden för solpanelerna.


Anslut den funktionella jordpunkten till jordterminalen där den andra PE är ansluten


Funktionsjorden ansluts till samma jordplint där all annan jord (både skyddsjord och funktionsjord) är anslutna.


Anslut funktionsjorden till en separat jordplint (separat från skyddsjord)


Funktionsjorden är ansluten till en separat jordplint, men själva jordplinten är från samma jordplint. Det blir en kompromiss mellan alternativ 1 och alternativ 2 ovan.


Exakt vilket alternativ som passar bäst är upp till lokala förusättningar. Viktigt att tänka på är att vill man funktionsjorda sina solpaneler så ska den kabeln inte vara gulgrön för att tydligt markera att detta inte är en skyddsjord. Den kan sen anslutas till SSO:ns yttre jordplint så länge SSO:n i sig är skyddsjordad med resten av DC-nätet. 


Vi vill ständigt förbättra innehållet i Kunskapsdatabasen och uppskattar därför om du lämnar feedback på våra artiklar. Finns all information du behöver, är det något som borde förtydligas eller saknas information som skulle underlätta installation eller användning av Ferroamp-systemet i allmänhet?  Feedback lämnar du genom att svara på om artikeln var till hjälp nedan.


Om du behöver komma i kontakt med Ferroamp för teknisk support eller frågor om systemet gör du detta genom att skapa ett ärende här.


 

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov