Ändrad den Mon, 22 May 2023 vid 11:41 AM

Hur ska jag tänka när jag väljer DC-distribution?

Svar:

DC-distributioner från Ferroamp använder du för att koppla samman kablage från de olika komponenterna på DC-nätet för att i slutändan endast ha en DC-kabel som ansluts till EnergyHub:en. DC-distributionerna finns i tre olika storlekar med möjlighet att ansluta och koppla samman 5, 8 eller 15 stycken SSO:er / batterier. 


DC-distributionen består av 1, 2 eller 3 rader med säkringspar för respektive komponent som ansluts (+ och -). Säkringsparen består av 1000 V/ 15 A DC-säkringar samt säkringshållare som maximalt kan rymma DC-säkringar för 1000 V och 32 A. På varje rad sitter dessutom en 63 A DC-brytare vilket innebär att du inte kan ansluta mer än 63 A per rad.  


De begränsningar du måste förhålla dig till är med andra ord.

 • Antalet säkringspar i DC-distributionen
 • Antalet rader
 • Storlek på säkringar i säkringspar (15 A medföljer, kan maximalt utökas till 32 A)
 • Maximal effekt från komponenterna som anslut på en rad får ej överstiga en effekt som motsvara en ström över 63 A


Exempel:

Här kommer några exempel som visar hur du ska tänka när du väljer DC-distribution. 


Exempel 1: Anläggning med 4 stycken SSO:er

 1. Vi ska koppla samman 4 stycken komponenter och behöver därför nyttja 4 säkringspar i vår DC-distribution. 
 2. Maximal ström ut från SSO är 12,5 A så vi kan nyttja de 15 A säkringar som sitter förmonterade i DC-distributionen
 3. 4 SSO:er gånger 12,5 A ger oss en maximal ström per rad på 50 A så vi ligger under 63 A per rad
 4. Vi kan utifrån detta välja en DC-distribution 5


Exempel 2: Anläggning med 6 stycken SSO:er och 2 stycken ESS-batterisystem 14,8 kWh/8kW

 1. I detta fallet ska vi koppla samman 8 stycken komponenter och behöver därför nyttja 8 säkringspar i vår DC-distribution. 
 2. Maximal ström ut från SSO är 12,5 A så vi kan nyttja de 15 A säkringar som sitter förmonterade i DC-distributionen. Maximal ström ut från ESS-batteriet är även den 12,5 A så vi kan även i detta fallet nyttja de 15 A säkringar som sitter förmonterade i DC-distributionen.
 3. 63 A delat med 12,5 A blir 5,04 och vi kan därför maximalt ansluta 5 komponenter per rad för att hålla oss under 63 A. 
 4. Vi kan då välja DC-distribution 8 som har 4 säkringspar per rad. 

Exempel 3: Anläggning med 7 stycken SSO:er och 1 Pylontech 25,9 kWh / 24kW

 1. I detta fallet ska vi koppla samman 8 stycken komponenter och behöver därför nyttja   8 säkringspar i vår DC-distribution. 
 2. Maximal ström ut från SSO är 12,5 A så vi kan nyttja de 15 A säkringar som sitter förmonterade i DC-distributionen. Maximal ström ut från Pylontech-batteriet är 31,6 A så vi kommer i detta fallet behöva byta ut de 15 A säkringar som sitter förmonterade i DC-distributionen mot 32 A säkringar.
 3. Vi kan på grund av att den maximala strömmen från Pylontech-batteriet är 31,6 A  endast ansluta ytterligare 2 stycken SSO:er på samma rad för att hålla oss under 63 A (31,6 A + 12,5 A + 12,5 A = 56,6 A). 
 4. Detta innebär att vi kommer behöva en DC-distribution 15 där vi har tillgång till tre rader och därmed kan hålla den maximala strömmen per rad under 63 A. 


Om anläggningen har fler än 15 SSO:er / batterier i systemet eller ett batteri med en maxeffekt som motsvarar en ström på över 32 A eller av någon annan anledning behöver mer än 1 DC-distribution kommer dessa i sin tur att  behöva anslutas och kopplas samman i  ett DC-fördelningsskåp med större dimensioner på säkringar och DC-brytare. Du kan läsa mer om att bygga DC-fördelningskåp här


Vi vill ständigt förbättra innehållet i Kunskapsdatabasen och uppskattar därför om du lämnar feedback på våra artiklar. Finns all information du behöver, är det något som borde förtydligas eller saknas information som skulle underlätta installation eller användning av Ferroamp-systemet i allmänhet?  Feedback lämnar du genom att svara på om artikeln var till hjälp nedan.


Om du behöver komma i kontakt med Ferroamp för teknisk support eller frågor om systemet gör du detta genom att skapa ett ärende här.


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov