Ändrad den Mon, 06 Feb 2023 vid 11:25 AM

I vilka fall behöver jag ett ytterligare DC-fördelningsskåp och hur dimmensionerar jag ett sådant?

Svar:

Varje EnergyHub oavsett om det är en EnergyHub Wall eller ett EnergyHub rackskåp har endast en DC-anslutning. För att koppla samman kablar från SSO:er (Solsträngsoptimerare) och Batterier så nyttjar du generellt de DC-distributioner som Ferroamp säljer. För större anläggningar kan det dock ibland behöva byggas ytterligare DC-fördelningskåp för att i slutändan komma ner till endast en DC-kabel som kan anslutas till EnergyHub:en. Detta kan bland annat vara om 

  • Systemet innehåller fler än 15 komponenter (SSO:er och batterier) eller om vi av någon annan anledning behöver nyttja mer än 1 DC-distribution från Ferroamp
  • Batteriet har en maxeffekt som motsvarar en ström på över 32 A vilket är den maximala storleken på säkring som kan placeras i säkringshållare i DC-distribution
  • Flera EnergyHub:ar ska kopplas samman i ett PowerShare för att dela resurser i form av solel och batterier mellan flera nätanslutningar


När det kommer till utformning och dimensionering av DC-fördelningskåp så består dessa generellt av kopplingsplintar, kablage samt MCB:er (dvärgbrytare) avsedda för 1000 V DC och minimum den maximala ström som teoretiskt sett kan gå genom kabeln som de ska kunna bryta ifrån. 

  • Om det ska anslutas ett Pylontech-batteri med en maxeffekt på 36 kW så motsvarar detta, med en spänning på 760 V, en ström på ca 47 A och MCB:n bör därför vara dimensionerad för minst kunna bryta 50 A. 
  • Om det ska anslutas ett EnergyHub Rackskåp 42 U innehållandes 5 stycket EnergyHub XL 28kW så motsvarar detta en effekt på 140 kW och så motsvara detta en maximal ström på ca 185 A och MCB:n ska därför vara dimensionerad för att minst kunna bryta 190 -200 A.
  • Om det ska anslutas en DC-distribution 15 så kommer den med en SSO ansluten på varje plats maximalt nå upp i 15 gånger 8 kW vilket motsvarar 120 kW och 158 A vilket innebär att MCB:n ska vara dimensionerad för att minst kunna bryta 160 A.


Exempel:

Bifogat ligger ett exempel på ett enlinjeschema för sammankoppling av 2 stycken EnergyHub Rackskåp 42 U, 3 stycken DC-distribution 15 samt ett Pylontech 81 kWh/36 kW-batteri.


Vi vill ständigt förbättra innehållet i Kunskapsdatabasen och uppskattar därför om du lämnar feedback på våra artiklar. Finns all information du behöver, är det något som borde förtydligas eller saknas information som skulle underlätta installation eller användning av Ferroamp-systemet i allmänhet?  Feedback lämnar du genom att svara på om artikeln var till hjälp nedan.


Om du behöver komma i kontakt med Ferroamp för teknisk support eller frågor om systemet gör du detta genom att skapa ett ärende här.


 

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov