Ändrad den Mon, 06 Feb 2023 vid 11:41 AM

Hur felsöker jag en SSO?

Svar:

Det finns många sätt att felsöka en SSO och beroende på vad ett steg i felsökningen indikerar, olika sätt att gå vidare och olika slutsatser som kan dras. I guiden nedan presenteras detta som ett felsökningsträd med där vi dels utgår från den information vi kan hämta från EnergyCloud, dels informationen vi får i displayen samt information vi kan få genom att mäta och felsöka fysiskt på plats. Vi utgår från att det upplevs som att SSO:n inte producerar som förväntat eller inte producerar alls. 


Viktigt att tänka på är att allt elarbete ska utföras av behörig person


Felsökningsguide

INNEHÅLLSFÖRTECKNINGVad visar EnergyCloud?

Först undersöker vi vad vi kan få för information från EnergyCloud                                                                                                                                                                                                   

  1. Kontrollera att EnergyHub är online och kontrollera under systemkonfiguration att driftläget är satt till körläge samt att PV är aktiverat. Om de inte är online kontrollerar du internetanslutning som du kan läsa mer om här. Finns det någon exportbegränsning som behöver korrigeras? I Dashboard kontrollerar du att alla SSO:er producerar (ljusgul stapel). Om dom ej gör det, kontrollera dioden på undersidan av SSO:n och se om den lyser, blinkar och indikerar något eller om den inte lyser alls. Se avsnitt " Vad indikerar SSO-diod".
  2. Du kan även kontrollera att SSO:ernas totala produktion är rimlig sett utifrån antal paneler och väderstreck (brandgul stapel). För att undersöka historisk data nyttjar vi SSO-vyn. Om det visar sig att produktionen är lägre än under tidigare likvärdiga dagar sett till solinstrålning och temperatur eller att likvärdiga strängar har en högre produktion så är första steget att undersöka om det finns några yttre faktorer som kan påverka detta som t.ex. skuggning av någon panel, smuts på panelerna, vad databladet säger om panelernas prestandaminskning.

Vad visar Displayen?

Vi undersöker nu vilken information vi kan få fram från Diplayen

  1. Börja med att gå in i servicemenyn genom att hålla fingret på diplayen i ca 5 sekunder. Kontrollera sedan att PV är aktiverat och aktivera annars PV. Kontrollera att driftläget är satt till körläge. I SSO-status fönstret kan du klicka på de olika serienummer som finns och få upp information om panelspänning. Om panelspänningen skulle vara 0 måste en installatör kontrollera inkoppling av panelerna. I SSO-status fönstret kan du även kontrollera så att alla SSO:er hittas. Om så inte är fallet så kontrollera SSO-diod. Se avsnitt " Vad indikerar SSO-diod".                                                                                                                                                                                  

Vad indikerar SSO-diod?

Dioden på SSO:n kan ge mycket information kopplat till vad som ligger bakom att SSO:n ej producerar. Notera att alla felsökning som innefattar hantering av strömförande komponenter ska utföra av en behörig person. 

  1. Om dioden inter lyser med ett fast sken så innebär detta att den har detekterat ett fel. I kapitel 5 i SSO:ns manual finns en felsökningsguide till vad olika blinkningar indikerar. De flesta av dessa kräver att installationen av solpanelerna undersöks men om den indikerar att SSO saknar kontakt med EnergyHub så kan det hjälpa att trycka på EnergyHub.ens resetknapp och sedan vänta 5 minuter på att systemet startar om sig, alternativt starta om systemet genom att bryta AC-matningen till EnergyHub:en i ca 5 minuter och sen slå på den igen.
  2. Om dioden inte lyser så är nästa steg att kontrollera att vi har spänning från EnergyHub:en till SSO:n vilket vi gör genom att mäta spänningen i vår DC-distribution och vi mäter då både inkommande kablar från EnergyHub samt utgående kablar till SSO. 
    1. Om vi mäter korrekt spänning till SSO så år nästa steg att kontrollera så att DC-kabel till SSO är ansluten korrekt, bryt först DC-till SSO och kontrollmät så att den är 0 V. Kontrollera sedan så att kablar är ordentligt anslutna till kopplingsplint samt att polariteten är korrekt. För att undersöka om det är SSO eller solpaneler som orsakar problem kan vi testa att ansluta en annan slinga till SSO:n
    2. Om vi inte mäter korrekt spänning till SSO:n så måste vi kontrollera om det är en säkring som har gått eller om det är så att vi inte får någon DC-spänning från EnergyHub. Vi kontrollerar då först spänningen in i DC-distributionen. Om vi mäter spänning in men inte ut så går vi vidare och kontrollerar DC-säkringar för SSO:n. Om vi inte mäter spänning in i DC-distributionen så kontrollerar vi först eventuella DC-brytare eller ytterligare DC-fördelningsskåp i systemet, för rackskåp så kontrollerar vi DC-säkringarna som vi hittar på baksidan av EnergyHub:en och för EnergyHub Wall så kontrollerar vi DC-kontakt så att den är korrekt ansluten. Kom ihåg att altid bryta AC-till EnergyHub:en samt att kontrollmäta spänningen innan vi drar ur kontakter eller byter säkringar.
  3. Om dioden inte indikerar något fel så kontrollerar vi att det inte är några yttre faktorer som påverkar produktionen, att installationen är korrekt genomförd i enlighet med manualen och om så är fallet så kan vi testa att koppla in en annan slinga i SSO:n för att utesluta att det är panelerna som är problemet. 

Vi vill ständigt förbättra innehållet i Kunskapsdatabasen och uppskattar därför om du lämnar feedback på våra artiklar. Finns all information du behöver, är det något som borde förtydligas eller saknas information som skulle underlätta installation eller användning av Ferroamp-systemet i allmänhet?  Feedback lämnar du genom att svara på om artikeln var till hjälp nedan.


Om du behöver komma i kontakt med Ferroamp för teknisk support eller frågor om systemet gör du detta genom att skapa ett ärende här.


 

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov