Ändrad den Mon, 10 Jul 2023 vid 11:19 AM

Var skall jag placera mitt batteri?

Svar:

Batteriers placering beror på flera faktorer som man måste ta i beaktande. Dessa är övergripande:


  • Batteriets fysiska egenskaper så som IP-klassning
  • Miljön som batteriet som ska placeras i
  • Krav från tillverkare, försäkringsbolag och myndigheter
  • Tekniska aspekter så som möjlighet för anslutning till DC-nät (dit EnergyHub och solceller är anslutna), kabeldragning och så vidare.


Miljö & Batteriets fysiska egenskaper


Batterier som Ferroamp säljer är generellt alltid IP20 eller IP21 klassade och ska därför placeras i inomhusmiljö. Det finns undantag, t.ex. ESS-batteriet är IP55 klassat (och klarar då väta). Men som vi ser nedan finns andra aspekter som gör att även detta batteri bör placeras inomhus.


Batterier ska inte stå i en omgivningstemperatur under noll grader eftersom detta försämrar prestandan, vilket gör att det inte lämpar sig för att placeras utomhus i svenskt klimat. Batterier skall placeras i ett uppvärmt utrymme fritt från kondens. Livslängden hos batteriet blir bäst om det befinner sig i rumstemperatur så stor del av tiden som möjligt. Se vidare installationsmanualen för vald batterityp och kontrollera avstånd till närliggande utrustning, väggar samt golvets bärighet med tanke på vikten på batterierna.


Vikt är en annan egenskap som spelar in i placering. Alla typer av batterier oavsett kemi väger mycket och måste därför placeras därefter. Golvet som batteriet placeras på måste alltså klara av att bära vikten. I de flesta fall är alltid är bottenplan av en fastighet att rekommendera.


Den sista saken att tänka på vid placering är ventilation. Generellt avger batterier mellan 3-7% av maximal effekt i värme.Lagkrav


När det gäller lagkrav för placering av batterier så finns det egentligen fyra större källor till krav som man måste ta hänsyn till:


  • Försäkringsbolag - ställer olika krav beroende på om det vad det är för typ av fastighet och vilket försäkringsbolag du har.
  • Lokala brandskyddsföreskrifter - Olika brandskyddsmyndigheter ställer olika krav i Sverige på hur och var du får placera batterier.
  • Upphandlingsunderlag - För större projekt så görs alltid en upphandling och då specificeras det i underlaget ifall det några speciella krav.
  • Batteritillverkarens specifikation - Tillverkaren av batteriet ställer ibland specifika krav på placering, detta specificeras alltid i manulen för batteriet.


Tekniska aspekter


Tekniska aspekter av batteriplacering är sånt som kabeldragning och spänningsfall. Här behövs en dimensionering av EnergyHub-systemet som ska installeras för att ta reda på mer. 


Vi vill ständigt förbättra innehållet i Kunskapsdatabasen och uppskattar därför om du lämnar feedback på våra artiklar. Finns all information du behöver, är det något som borde förtydligas eller saknas information som skulle underlätta installation eller användning av Ferroamp-systemet i allmänhet?  Feedback lämnar du genom att svara på om artikeln var till hjälp nedan.


Om du behöver komma i kontakt med Ferroamp för teknisk support eller frågor om systemet gör du detta genom att skapa ett ärende här.


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov