Ändrad den Mon, 10 Jul 2023 vid 11:21 AM

Kan jag använda produktionssäkring tillsammans med ett Ferroamp-system?

Svar:


Ja det kan du göra utan problem och vi förklarar nedan vad det innebär konkret.

Produktionssäkring innebär att du har separata mätarsäkringar för din fastighets elproduktionsanläggning och fastighetens konsumtionsdel. Syftet med detta är att kunna producera och sälja ut mer el till elnätet än vad du betalar för i säkringsstorlek. Oftast betalar du då bara en månadsavgift för storleken på konsumtionssäkringen (t.ex. 16A) men har en högre produktionssäkring (t.ex. 25A), som baseras på den kabel du har till fastigheten eller den effekt nätägaren tillåter. Denna produktionssäkring kostar inget extra (förrutom installation och eventuell anslutningsavgift) och tillåter dig att sälja mer producerad el till elnätet. Olika elnätsbolag har olika policy när det gäller detta och ifall dem stödjer detta konceptet eller inte. Bilden nedan visar hur det fungerar konceptuellt.


När det gäller Ferroamps EnergyHub-system så får man fler fördelar jämnfört med ett system som bara producerar solel, så här har man fler möjligheter att beakta vid sitt val.

 

Alt 1. Om man bygger systemet med en enkild Energyhub och väljer att sätta den bakom en produktionssäkring så kommer man tappa vissa funktioner som man annars hade fått tillgång till vid val av endast en mätarsäkring för både konsumtion & produktion.


Ferroamps system erbjuder många funktioner förrutom själva solelproduktionen. Till exempel batterier och fasbalansering är integrerade funktioner som kan användas för många syften. Batterier ger ökad egenanvändning av solel, minskade energikostnader genom att ladda när det är billig el och ladda ur vid högt pris och minska nätkostnader genom att kapa effekttoppar och delta i nätstödtjänster. Fasbalansering möjligör att balansera ut sitt uttag från elnätet så att inte huvudsäkringar går i onödan och se till så att elbilsladdningen blir så optimerad som möjligt.


Det första man bör tänka på här är att med en produktionssäkring så kommer du aldrig kunna konsumera all din producerade toppeffekt från solcellsanläggningen på en och samma gång. Din mätarsäkring blir flaskhalsen då den ofta är mindre än vad produktionssäkringen är. Det här kan lösas genom att istället för att sälja elen direkt till elnätet lagra den i ett batteri för att användas vid ett senare tillfälle så att du inte behöver köpa tillbaka samma el som du producerat tidigare på dagen.


Det andra man bör tänka på är att om man placerar sin EnergyHub bakom produktionssäkring så tappar man fasbalansering av sin mätarsäkring. Strömmen som går igenom din mätarsäkring kommer alltså inte bli balanserad och då finns risken att den säkringen löser ut ifall lasten är högre än vad säkringen klarar av.
Alt 2. Om man väljer att bygga systemet med en standard mätarsäkring för både konsumtion och produktion så blir situationen lite annorlunda. Då får du full tillgång till alla de funktioner som EnergyHub-systemet erbjuder inkl fasbalansering för din mätarsäkring. Men då finns också risken att du kommer behöva betala en högre säkringstariff om du verkligen vill sälja ut maximal effekt till elnätet på en och samma gång.


Ett alternativ här är att ha en lägre mätarsäkring men samtidigt ha ett batteri för att lagra överskottsenergin (istället för att sälja den direkt) som sen säljs eller konsumeras vid ett senare tillfälle.
Alt 3. Ferroamp erbjuder lösningar för att koppla ihop flera EnergyHub i ett lokalt likströmsnät, som ger dig ett tredje alternativ. Dels är systemet förändringsbart fysiskt över tid, men det är också styrbart eftersom det mesta av styrningen kan påverkas från vår portal via mjukvara. Med två st EnergyHub kan du både bygga ut din anläggning ännu mer och bli mer oberoende under de dagar solen inte producerar maximalt och samtidigt få nyttan av att kontrollera flödet över din mätarsäkring för minsta möjliga nätkostnad med fasbalansering   
Exempel:

Ett exempel är en villa med mätarsäkring på 16A för all el dem förbrukar, men 35-50A produktionssäkring för den el som kan produceras från solcellsanläggningen. Den el som förbrukas under solproduktion kommer gå genom förbrukningssäkringen, men är givetvis begränsad av förbrukningssäkringens storlek.


Vi vill ständigt förbättra innehållet i Kunskapsdatabasen och uppskattar därför om du lämnar feedback på våra artiklar. Finns all information du behöver, är det något som borde förtydligas eller saknas information som skulle underlätta installation eller användning av Ferroamp-systemet i allmänhet?  Feedback lämnar du genom att svara på om artikeln var till hjälp nedan.


Om du behöver komma i kontakt med Ferroamp för teknisk support eller frågor om systemet gör du detta genom att skapa ett ärende här.


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov