Ändrad den Mon, 10 Jul 2023 vid 11:03 AM

Behöver jordfelsbrytare installeras till EnergyHub och isåfall vilken typ?

Svar:


Normalt behöver en EnergyHub installation inte skyddas av jordfelsbrytare eftersom den utförs som fast installerad utrustning med dubbelisolerade och/eller skyddsjordade komponenter. Vidare innehåller varje SSO en 30 mA integrerad jordfelsbrytare som kopplar ifrån solcellssträngen i händelse av fel. Om man ändå vill montera en jordfelsbrytare till EnergyHub bör den vara av typ B och minst 30 mA. En 30 mA jordfelsbrytare ökar risken för felaktig utlösning i kombination med större solcellsanläggningar. För selektivitet bör isåfall EnergyHub anläggningen ha en egen jordfelsbrytare och det bör också finnas övervakning på solcellsanläggningen så den inte förblir oavsiktligt frånkopplad.


Observera att när Nilar batterier kopplas till EnergyHub förskriver Nilar att jordfelsbrytare typ B skall monteras på AC-sidan av EnergyHub.


Vi vill ständigt förbättra innehållet i Kunskapsdatabasen och uppskattar därför om du lämnar feedback på våra artiklar. Finns all information du behöver, är det något som borde förtydligas eller saknas information som skulle underlätta installation eller användning av Ferroamp-systemet i allmänhet?  Feedback lämnar du genom att svara på om artikeln var till hjälp nedan.


Om du behöver komma i kontakt med Ferroamp för teknisk support eller frågor om systemet gör du detta genom att skapa ett ärende här.


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov