Ändrad den Wed, 19 Apr 2023 vid 04:17 PM

Observera: Strömbrytande funktion ej aktiverad på SSO

Observera:

Strömbrytande funktion ej aktiverad på SSO


Våra solsträngsoptimerare (SSO) är utrustade med en extra säkerhetsfunktion som snabbt kopplar ifrån solcellerna så att likströmsnätet mellan SSO och EnergyHub blir spänningslöst när EnergyHub stängs av. Funktionen kan också aktiveras av en brandmansbrytare som då gör likströmsnätet spänningslöst mellan brytaren och SSO:n. 


Vi har identifierat ett antal enheter i vårt lager där funktionen inte är påslagen vid leverans. Ferroamp support kommer därför att aktivera funktionen efter att systemet installerats och registrerats. Vi uppmanar er därför att vara noga med att följa våra säkerhetsföreskrifter vid installation och hantering av produkterna. 


Ferroamp genomförde en allmän uppdatering fredagen 14 april för att säkerställa att funktionen är aktiverad på de system som redan installerats. Ett mindre antal system var då inte uppkopplade och uppdaterades därför inte. Vi kommer att fortsätta genomföra uppdateringar tills funktionen aktiverats på samtliga system.


Frågor och svar  


Vilka system berörs? 

Det gäller system som har SSO:er med serienummer 22010001 - 23040001 

 

Hur ska jag som installatör hantera SSO:er där säkerhetsfunktionen inte är aktiverad? 

Så länge man följer säkerhetsföreskrifterna i manualen går det att installera dem som vanligt. Tänk på att alltid kontrollmäta att liksströmsnätet är spänningslöst innan arbete påbörjas. 

 

Vad gäller för system med brandmansbrytare? 

Brandmansbrytaren kommer inte heller att kunna bryta strömmen förrän säkerhetsfunktionen är aktiverad.

 

När aktiveras säkerhetsfunktionen? 

Senast två veckor efter installation. En förutsättning för detta är att systemet har en fungerande uppkoppling mot internet. 

 

Hur vet jag att säkerhetsfunktionen är aktiverad? 

Om något av följande stämmer är funktionen aktiverad: 

1. SSO har ett annat serienummer än de som nämnts 

2. Systemet har varit uppkopplat mot internet i mer än två veckor 

3. Om man bryter strömmen till EnergyHub med AC-brytaren slutar dioden på SSO att lysa inom 60 sekunder 

 

Vad gör jag om jag skall arbeta med systemet och det är spänningssatt? 

Stoppa EnergyHub med ”Stop” i displayen innan du stänger av den. Säkerställ att SSO har kopplats ur genom att kontrollera att lysdioden på SSO:n har slocknat och genom att kontrollmäta. 

 

Observera att säkerhetsföreskrifterna alltid ska följas vid arbete med Ferroamp-systemet. Med vänliga hälsningar 

Team Ferroamp  Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov