Ändrad den Fri, 08 Sep 2023 vid 03:24 PM

Hur parallellkopplas flera ESS batterier?

Utöka systemet med genom parallellkoppling av fler ESS batterier

Det finns också möjligheten att utöka Ferroamp-systemet med flera ESS batterier genom att parallellkoppla dem. Det går att maximalt parallellkoppla sex stycken batterier, det enda kravet är att det är samma antal moduler i alla batterier som kopplas samman. OBS, detta gäller endast för ESS batterier som har main controller V2. För att kontrollera vilken version din main controller är, kontrollera article number" på Pylontech-etiketten. 

Article number 11FC0500MZA-00013 är  V2 och kompatibel med parallellkoppling. 

Article number C0500MA01V00102 är  V1 och inte kompatibel med parallellkoppling. 


Genom att göra detta går det att öka systemets lagringskapacitet från 14,2kWh (en stack med fyra moduler) till 85,2kWh (sex batterier med 4 moduler). Bilden nedan visar ett exempel av detta. Däremot kommer effekten inte att påverkas av flera antalet batterier. Utan där följer fortfarande samma princip där effekten styrs av antalet moduler som batterierna har samt antalet ESO:er. Maximal möjlig effekt är  fortfarande 8kW.


 
Hur gör jag för att parallellkoppla flera ESS batterier?

För att parallellkoppla flera ESS batterier behöver DC kablaget från varje stack kopplas in i en DC-distribution, se bild nedan. Detta går att göra i våra Power Distribution Box, men det går också att titta på egna alternativ. Vår rekommendation är att varje batteri avskäras separat, vilket de gör ifall de kopplas in i en av våra Power Distribution Box 5/8 SSO. Den kabeln som kommer ut från DC-distributionen ska sedan kopplas in i ESS Power Case på Bat + Bat - positionen, alltså där batteriet ansluts i Power Case. 


Mellan varje main controller ska det även kopplas kommunikationskablar som är CAN kablar, se illustrerad bild nedan. 

Uppstart av parallellkopplade ESS batterier

Vid uppstart av batterierna så gäller samma princip här som vid uppstart av en stack. Först ska EnergyHub startas och DC-nätet laddas upp, sedan ska batterierna startas. Vid uppstart av parallellkopplade ESS batterier så finns det en specifik ordning som batterierna ska startas upp i. Bilden nedan är taget från den fullständiga Pylontech manualen och den visar vilken ordning som batterierna ska startas i. Om vi utgår från bilden ovan där det är sex stycken batterier som kopplats samman så ska batterierna startas från höger till vänster, alltså från slaven längst bort till mastern på slutet. Batteriet startas genom att slå på brytarna och sedan hålla in den röda knappen tills det piper. 

  1. Starta EnergyHub genom att slå på AC.
  2. Slå på brytarna i DC-nätet.
  3. Starta batterierna (Slave 5 -> Slave 4 -> Slave 3 -> Slave 2 -> Slave 1 -> Master)

Avstängning av batterier

  • Stäng av EnergyHub genom att bryta AC.

  • Stäng av brytarna i Power Distribution Box till ESS.

  • Stäng av brytarna på main controller.Hur gör jag om jag redan har ett ESS batteri med den äldre versionen av main controller och vill parallellkoppla flera batterier?

För att kunna parallellkoppla flera ESS batterier med varandra så måste det vara batterierna har den versionen V2 av main controller. Om du har ett existerande batteri med den äldre modellen av main controller så måste den bytas till den nya versionen, modulerna är fortfarande samma. När main controller är utbytt så installeras det precis på samma sätt som informationen ovan beskriver. 

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov