Placering av komponenter

Var skall jag placera EnergyHub Wall och EnergyHub XL Wall?
EnergyHub Wall och EnergyHub XL Wall skall placeras i ett väderskyddat utrymme fritt från kondens. När EnergyHub går med hög effekt startar en varvtalsstyrd...
Tors, 5 nov., 2020 at 11:55 PM
Var skall jag placera SSO:er?
Ferroamps SSO kan placeras fritt där det är enklast ur ett utrymmes och installationsperspektiv. SSO har en IP65 kapsling och kan med fördel placeras utomhu...
Mån, 16 nov., 2020 at 1:09 PM
Var skall jag placera DC-fördelningen?
DC fördelningen kan placeras på önskad plats utifrån tillgängligt utrymme och så att arbete och kostnad för kabeldragning minimeras.
Tors, 5 nov., 2020 at 11:58 PM
Var skall jag placera mitt batteri?
Batterier skall placeras i ett uppvärmt utrymme fritt från kondens. Livslängden hos batteriet blir bäst om det befinner sig i rumstemperatur så stor del av ...
Tors, 5 nov., 2020 at 11:59 PM
Behöver jag en extra DC-brytare mellan EnergyHub och DC-fördelningen?
För mindre anläggningar som t ex villor behövs inte detta eftersom brytaren i DC-fördelningen ofta är relativt lätt åtkomlig och kan användas för att bryta ...
Fre, 6 nov., 2020 at 12:00 AM
Var skall jag placera ett EnergyHub rackskåp?
EnergyHub rackskåp skall placeras på ett hårt, plant golv i ett väderskyddat utrymme fritt från kondens. Tänk också på att det skall vara åtkomligt för ev s...
Fre, 6 nov., 2020 at 12:01 AM