Placering av komponenter

Var skall jag placera EnergyHub?
EnergyHub Wall 14-28kW EnergyHub Wall 14kW och EnergyHub Wall 21-28kW skall placeras i ett väderskyddat utrymme fritt från kondens. När EnergyHub går me...
Mån, 4 apr., 2022 at 12:21 E.M.
Var skall jag placera SSO:er?
Ferroamps SSO kan placeras fritt där det är enklast ur ett utrymmes och installationsperspektiv. SSO har en IP65 kapsling och kan med fördel placeras utomhu...
Ons, 7 apr., 2021 at 10:11 E.M.
Var skall jag placera DC-fördelningen?
DC fördelningen kan placeras på önskad plats utifrån tillgängligt utrymme och så att arbete och kostnad för kabeldragning minimeras.
Tors, 5 nov., 2020 at 11:58 E.M.
Kan man placera EnergyHub var som helst i husets AC-nät efter elmätaren?
Detta beror på var i fastigheten EnergyHubbens funktioner ska utnyttjas. EnergyHub har fasbalanseringsfunktion och växelriktarfunktion. Fasbalanseringsfun...
Tors, 27 jan., 2022 at 5:32 E.M.
Var skall jag placera mitt batteri?
Batterier skall placeras i ett uppvärmt utrymme fritt från kondens. Livslängden hos batteriet blir bäst om det befinner sig i rumstemperatur så stor del av ...
Tors, 5 nov., 2020 at 11:59 E.M.
Behöver jag en extra DC-brytare mellan EnergyHub och DC-fördelningen?
För mindre anläggningar som t ex villor behövs inte detta eftersom brytaren i DC-fördelningen ofta är relativt lätt åtkomlig och kan användas för att bryta ...
Fre, 6 nov., 2020 at 12:00 F.M.