Placering av komponenter

Var skall jag placera EnergyHub Wall?
EnergyHub Wall 7-14kW och EnergyHub Wall 21-28kW skall placeras i ett väderskyddat utrymme fritt från kondens. När EnergyHub går med hög effekt startar en v...
Tors, 1 apr., 2021 at 3:55 E.M.
Var skall jag placera SSO:er?
Ferroamps SSO kan placeras fritt där det är enklast ur ett utrymmes och installationsperspektiv. SSO har en IP65 kapsling och kan med fördel placeras utomhu...
Ons, 7 apr., 2021 at 10:11 E.M.
Var skall jag placera DC-fördelningen?
DC fördelningen kan placeras på önskad plats utifrån tillgängligt utrymme och så att arbete och kostnad för kabeldragning minimeras.
Tors, 5 nov., 2020 at 11:58 E.M.
Kan man placera EnergyHub var som helst i AC-nätet efter elmätaren eller måste den vara vid huvudsäkringarna?
Rent generellt så vill man ha EnergyHubben så nära din huvudcentral och huvudsäkringar som möjligt och i samma utrymme. Går inte detta så är det viktiga a...
Ons, 7 apr., 2021 at 10:52 E.M.
Var skall jag placera mitt batteri?
Batterier skall placeras i ett uppvärmt utrymme fritt från kondens. Livslängden hos batteriet blir bäst om det befinner sig i rumstemperatur så stor del av ...
Tors, 5 nov., 2020 at 11:59 E.M.
Behöver jag en extra DC-brytare mellan EnergyHub och DC-fördelningen?
För mindre anläggningar som t ex villor behövs inte detta eftersom brytaren i DC-fördelningen ofta är relativt lätt åtkomlig och kan användas för att bryta ...
Fre, 6 nov., 2020 at 12:00 F.M.
Var skall jag placera ett EnergyHub XL Rackskåp?
EnergyHub XL Rackskåp skall placeras på ett hårt, plant golv i ett väderskyddat utrymme fritt från kondens. Tänk också på att det skall vara åtkomligt för e...
Ons, 7 apr., 2021 at 10:52 E.M.