Strömtransformatorer

Var skall strömtransformatorerna placeras?
Strömtransformatorerna skall monteras runt de tre inkommande fasledarna till den elcentral eller fastighet som skall mätas och som också matar EnergyHub. Vi...
Fre, 6 nov., 2020 at 12:20 F.M.
Kan man förlänga kabeln till strömtransformatorerna?
Ja, kablarna till strömtransformatorerna kan förlängas med en partvinnad kabel. Ett par krävs till varje strömtransformator. Total slingresistans bör hållas...
Fre, 6 nov., 2020 at 12:18 F.M.
Kan man förlänga kabeln till Rogowski strömtransformatorerna?
Ja, de kan förlängas med en partvinnad och skärmad kabel, t ex en CAT6 STP kabel. Dock bör de inte förlängas mer än ca 100 meter för att inte få för hög inv...
Fre, 6 nov., 2020 at 12:14 F.M.
Hur vet jag på vilken strömtransformator som skall sättas på vilken fasledare?
I samband med driftsättning skall Konfiguration av CT utföras från displayen på EnergyHub, denna process mäter automatiskt in på vilken fasledare och i vilk...
Fre, 6 nov., 2020 at 12:13 F.M.