Jordfelsbrytare

Allmänt om jordfelsbrytare
Jordfelsbrytare klarar normalt inte att bryta likström varför dessa inte kan användas i likspänningsnät. Av denna anledning skall all installation utföras s...
Tors, 14 Okt, 2021 at 10:23 F.M.
Behöver jag installera jordfelsbrytare till EnergyHub och isåfall vilken typ?
Normalt behöver en EnergyHub installation inte skyddas av jordfelsbrytare eftersom den utförs som fast installerad utrustning med dubbelisolerade och/eller ...
Fre, 6 nov., 2020 at 12:08 F.M.
Behöver jag byta ut befintliga jordfelsbrytare av Typ A i fastigheten?
Nej. Även om solcellsanläggningar kan ge upphov till DC läckströmmar så finns det ingen risk att jordfelsbrytare av typ A som skyddar övriga grupper i fasti...
Fre, 6 nov., 2020 at 12:06 F.M.