Batterianvändning

Hur kan jag använda batteriet?
Batteriet kan användas till en rad olika nyttor, både för din bostad/fastighet och för elnätet. I dagsläget så stödjer Ferroamps EnergyHub system följande f...
Mån, 4 apr., 2022 at 10:51 F.M.
Hur fungerar optimera egenförbrukning av solel?
Det här driftläget hos batteriet innebär att batteriet laddas med eventuellt överskott från solcellerna. Solcellernas energi går i första hand till förbrukn...
Ons, 7 apr., 2021 at 11:25 E.M.
Kan jag använda egna batterier tillsammans med Energyhub systemet?
Nej, inte i dagsläget. Än så länge finns inga standardiserade protokoll för kommunikation med batteriets BMS. Varje batterifabrikat kräver därför ett integr...
Mån, 9 nov., 2020 at 11:19 E.M.
Hur fungerar minskning av effekttoppar?
Driftsättet minska effekttoppar (Peak shaving) innebär att batteriet alltid försöker vara i det närmaste fulladdat. Laddning sker både från solcellerna och ...
Ons, 10 nov., 2021 at 3:17 E.M.
Cellbalansering och batteriunderhåll?
De flesta batterier på marknaden behöver ibland aktivera vissa funktioner för att säkerställa en bra funktion och få en lång livslängd. De här funktionerna ...
Mån, 9 nov., 2020 at 11:34 E.M.
Vad är State of Charge (SOC)?
SOC (State of Charge) är en term när det gäller batteriet som beskriver batteriets laddningsinnehåll. Det uttrycks i procent av batteriets kapacitet eller i...
Ons, 7 apr., 2021 at 9:43 E.M.
Vad är State of Charge (SOC) limits och hur använder jag dom?
Genom att sätta gränser på batteriets laddningsnivå (State of Charge på engelska) kan batteriets urladdningsdjup begränsas. Urladdningsdjupet uttrycks i % a...
Ons, 7 apr., 2021 at 9:53 E.M.
Hur stor värmelast bidrar batteriet med?
Batteriet bidrar med olika värmelast beroende på cellkemi: Nilar Homebox    Ca 6% av laddnings eller urladdningseffekten Ferroamp Power Station    ...
Mån, 9 nov., 2020 at 11:25 E.M.