Batterianvändning

Hur kan jag använda batteriet?
Batteriet kan användas till en rad olika nyttor, både för din bostad/fastighet och för elnätet. I dagsläget så stödjer Ferroamps EnergyHub system följande f...
Mån, 9 nov., 2020 at 11:30 PM
Hur fungerar optimera egenförbrukning av solel?
Det här driftläget hos batteriet innebär att batteriet laddas med eventuellt överskott från solcellerna. Solcellernas energi går i första hand till förbrukn...
Mån, 9 nov., 2020 at 11:29 PM
Hur fungerar minskning av effekttoppar?
Driftsättet minska effekttoppar (Peak shaving) innebär att batteriet alltid försöker vara i det närmaste fulladdat. Laddning sker både från solcellerna och ...
Mån, 9 nov., 2020 at 11:32 PM
Cellbalansering och batteriunderhåll?
De flesta batterier på marknaden behöver ibland aktivera vissa funktioner för att säkerställa en bra funktion och få en lång livslängd. De här funktionerna ...
Mån, 9 nov., 2020 at 11:34 PM
Vad är SOC?
SOC (State of Charge) är en term när det gäller batteriet som beskriver batteriets laddningsinnehåll. Det uttrycks i procent av batteriets kapacitet eller i...
Mån, 9 nov., 2020 at 11:26 PM
Hur stor värmelast bidrar batteriet med?
Batteriet bidrar med olika värmelast beroende på cellkemi: Nilar Homebox    Ca 6% av laddnings eller urladdningseffekten Ferroamp Power Station    ...
Mån, 9 nov., 2020 at 11:25 PM