Systemkonfiguration

Aktivera batteristatus-vyn
För att aktivera batteristatus-vyn gå in i service menyn, genom att hålla fingret stilla på displayen i 5 sekunder. Svep fingret åt sidan tills du kommer ...
Mån, 27 apr., 2020 at 10:20 F.M.
Konfiguration av systemet
  1. Överblick Systemkonfiguration   Bilden ovan visar startvyn för fliken Systemkonfiguration i Ferroampportalen. Vi ser här följande driftstatu...
Mån, 4 apr., 2022 at 10:44 F.M.