Dimensionering

Hur många batterimoduler kan jag ha i ett ESS-system?
ESS-systemet är designat för 2-4 batterimoduler.
Ons, 18 Maj, 2022 at 5:35 E.M.
Skalbarhet, hur kan jag bygga ut ESS-systemet och vilka begränsningar finns?
ESS-systemet går att bygga i etapper där det minsta antalet batterimoduler är 2 st som i ett senare skede kan utökas till 3 och 4 moduler. Detta innebär att...
Ons, 18 Maj, 2022 at 5:37 E.M.
Hur många SSO:er kan jag koppla in i ESS Power Case?
Du kan koppla in 3 SSO:er i ett ESS Power Case.
Ons, 18 Maj, 2022 at 5:37 E.M.
Behövs DC-distribution 5 fortfarande?
ESS PowerCase kan ersätta distributionsboxen för installationer av upp till 3 SSO:er. Har man fler SSO:er kommer det alltid behövas ytterligare distribution...
Ons, 18 Maj, 2022 at 5:37 E.M.
Kan jag koppla in mitt ESS Power Case i min DC-distribution?
ESS Power Case är tänkt att kunna ersätta den mindre DC-distributionen i fastigheter där ett ESS-batteri ska installeras. ESS Power Case är inte tänkt att a...
Ons, 18 Maj, 2022 at 5:37 E.M.